Esbo Kyrkoby pensionärsklubb

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb - Hösten 2019

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb möts varannan tisdag kl.14.00 – 16.00
på det nya servicehuset på Esbo torgs 3-våning, Kamrersvägen 3.


10.09   Klubbmöte. Allmän info, lotteri
20.09   Utfärd, Ekenäs marknad
24.09   Klubbmöte, Allsång med Eeva-Liisa Malmgren

08.10   Klubbmöte. Öppet hus. Nestori
22,10   Klubbmöte. Sittjumpa, Stina Ifström

05.11   Klubbmöte. 
19.11   Födelsedagsfest, Lepolampi

03.12   Klubbmöte. 
17.12   Klubbmöte. "Inför julen".
 

Övriga aktiviteter:
Klubbens vattengymnastik varje fredag kl.14.15-15.00 Mellersta Esbos simhall, kont.pers. Gert Andersson 09-8054483
ESP Boccia Dalsvik bollhall torsdagar kl.9.45, kontaktpers. P-O Ahokainen 040-5961505
ESP Sångkören Furorna övning tisdagar, kontakta körens ordf. Benita Bärlund 050-5911399

Uppdaterad     8.9.2019   PEL