Esbo Kyrkoby pensionärsklubb

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb - våren 2021

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb möts varannan tisdag kl.14.00 – 16.00,
servicehuset på Esbo torgs 3-våning, Kamrersvägen 3.

OBS! DETTA GÄLLER INTE TILLSVIDARE DÅ SERVICEHUSET ÄR STÄNGT.

VI INLEDER VÅRSÄSONGEN SÅ FORT DET ÄR MÖJLIGT

Nedanstående mötesdagar är planerade men ändringar är möjliga.

12.1. Klubbmöte Allmän information   FÖLJ MED  INFORMATIONEN OM
CORONARESTRIKTIONERNA   INHIBERAT

26.1. Klubbmöte Årsmöte   INHIBERAT

9.2.   Klubbmöte                   INHIBERAT

23.2. Klubbmöte                   INHIBERAT

9.3.   Klubbmöte                   INHIBERAT

 

23.3. Klubbmöte                   INHIBERAT

6.4.   Klubbmöte

20.4. Klubbmöte

4.5.   Klubbmöte

18.5. Klubbmöte Vårfest

ESPs program  i Esbo centrum

Följ med annonsering via Evenemang och e-post

ESP Tema möte via ZOOM 13.1. kl 11 Musik och prat med Ann-Kristin Schevelew

                                             20.1. kl 13 Helppy Seniorservice,  Richard Nordström

                                             27.1. kl 13 Seniorer och sömnen, Mikaela Wik Folkhälsan

                                             3.2. kl 13 Kostens betydelse för äldre Marina Granfors, 

                                             Åland

                                             10.2 kl 11  Livet i Indien, Nina af Hällström direkt från Delhi

                                              17.2. kl 13 Svartå slott Svarå bygd, bruk och bravader och

                                               Kammarherre Hjalmar Linder. Guide Kerstin Ilander

                                              24.2. kl 13  Info om vaccin och vaccination Pehr Löv

                                               3.3. kl 13 Rymden och landningar på Mars Marcus 

                                               Rosenlund

                                               10.3. kl 13 Östersjön, miljövänligt stugliv vid sjön

                                               Rosa Mikkola, Marthaförbundet

                                               24.3 kl 13 Kultivera/förodla Heidi Wirtanen

 

 

IT-STÖD

Telefonrådgivning den 22.1. Reservera tid genom Kerstin Sundberg Tel 040 5653072

Man kan ringa direkt rill Andreas Höglund tel 040 592 1390 för telefonrådgivningÖvriga aktiviteter       TILLSVIDARE OKLART NÄR VI KAN BÖRJA                                      
Klubbens vattengymnastik varje fredag kl.14.15-15.00 Mellersta Esbo simhall, kont.pers. Gun-Britt Lindqvist tel 040-5054096
ESP Boccia Dalsvik bollhall torsdagar kl.9.45, kontaktpers. P-O Ahokainen 040-5961505
 

Uppdaterad  23.02.2021 G-BL