Esbo Kyrkoby pensionärsklubb

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb - Våren 2019

Esbo Kyrkoby pensionärsklubb möts tillsvidare varannan tisdag kl.14.00 – 16.00
på Servicehuset i Esbo Centrum, Esbogatan 8 A


15.01   Klubbmöte. Allmän info, lotteri
29.01   Årsmöte

02.02   Teaterbesök. Fallåker "Prima Donnor".
05.02   Klubbmöte.  Lena Kainulainen
19.02   Klubbmöte. E-L Lybäck, KRAN, Läkemedel kontra alkohol
22.02   ESP, Församlingsgården.  Årsmöte

05.03   Klubbmöte. Bingo.
19.03   Klubbmöte. Annika von Schantz, Bo på Tunaberg

02.04   Klubbmöte. Boris Westerlund, musikfrågelek.
16.04   Klubbmöte. Saara Aakko, Röda Korset, Förebygga olyckor i hemmet

07.05   Klubbmöte. Frågetävling
21.05   Klubbmöte. 

Övriga aktiviteter:
Klubbens vattengymnastik varje fredag kl.14.00-15.00 Mellersta Esbos simhall, kont.pers. Gert Andersson 8054483
ESP Boccia Dalsvik bollhall torsdagar kl.9.45, kont. pers. Ralf Norrman 050-5250830
ESP Sångkören Furorna övning tisdagar, kontakta körens ordf. Benita Bärlund 050-5911399

Uppdaterad    27.2.2019   PEL